Co robimy?

Tworzymy

Ty masz pomysł – my wiemy, jak stworzyć projekt, w ramach których będzie on realizowany i będzie miał szanse pozyskać dofinansowanie.

Zarządzamy

Jeśli przerażają Cię procedury związane z wdrażaniem projektów, konieczność znajomości wielu, różnych krajowych i europejskich przepisów oraz wytycznych, brakuje Ci doświadczenia w tym obszarze – zostaw to nam.

Wspieramy

Masz pomysł, jednak brakuje Ci środków na jego realizację? Porozmawiajmy – skonsultuj z nami swój pomysł, my wskażemy możliwości jego dofinansowania w ramach dotacji UE.

Zobacz więcej

Oferta

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy, monitoring dotacji i konkursów, pozyskiwanie, koordynowanie i rozliczanie projektów.

Na zlecenie Klienta opracujemy nie tylko wniosek o dofinansowanie zgodnie z wymogami dokumentacji konkursowej, nasi eksperci przygotują także instytucję do udziału w procedurze aplikacyjnej, a także zapewnią stałe wsparcie w trakcie realizacji projektu.

Zespół

Doświadczenie w latach
8
Projektów UE
30
% skuteczności
80
Budżet projektów w mln PLN
40

 

 

 

Aktualności

ZAWODOWE DOTACJE DLA SZKÓŁ

Szkoły zawodowe z całej Polski, chcące podjąć działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji i rozszerzanie kompetencji młodzieży uczącej się zawodu, mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych.  Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, także w tej na lata 2014-2020 przewidziane zostały dotacje na rozwój kształcenia zawodowego oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia […]

WSPARCIE DLA SZKÓŁ – ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

W kolejnych województwach ruszają konkursy, w ramach których wnioskodawcy mogą pozyskać dotację dla szkół w ramach kształcenia ogólnego. Konkursy organizowane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W ramach tych konkursów można pozyskać dofinansowanie na działania związane z rozwijaniem wśród uczniów kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodnicze, językowe) oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, […]

Start konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.1 BADANIE NA RYNEK.

31 sierpnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek w ramach III. Planowany termin zakończenia naboru to 30 września 2015 r. Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do sektora MŚP. Przedmiotem konkursu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez […]

Zobacz więcej